CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐỒNG THÁP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG NĂM 2021

(ĐVT: người)
TT NGÀNH ĐÀO TẠO CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ TRƯỜNG
LIÊN KẾT
ĐÀO TẠO
GHI CHÚ
TRUNG
CẤP
CAO
ĐẲNG
TỔNG
CỘNG
1 Công nghệ thông tin ( Ứng dụng phần mềm ) 66 33 99 Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô  
2 Công nghệ ô tô 99 66 165 Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô  
3 Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK (Điện lạnh) 66 66 132 Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô  
4 Điện công nghiệp 66 33 99 Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô  
5 Kế toán doanh nghiệp 33 77 110 Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô  
6 Văn thư hành chính 33 33 66 Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô  
7 Hàn (Cơ khí chế tạo) 66 33 99 Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô  
8 Kế toán tin học 33 0 33 Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô  
9 Điện nước 33 0 33 Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô  
10 Kỹ thuật sửa chữa, Lắp ráp máy tính 33 0 33 Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô  
12 Thiết kế đồ họa 33 33 66 Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô  
13 Kỹ thuật xây dựng 33 33 66 Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô  
14 Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK (Điện lạnh) 77 0 77 Trung cấp Hồng Ngự  
15 Công nghệ ô tô 77 0 77 Trung cấp Hồng Ngự  
16 Hàn (Cơ khí chế tạo) 77 0 77 Trung cấp Hồng Ngự  
17 Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK (Điện lạnh) 77 0 77 Trung cấp Thanh Bình  
18 Công nghệ ô tô 77 0 77 Trung cấp Thanh Bình  
19 Điện công nghiệp 39 0 39 Trung cấp Thanh Bình  
TỔNG CỘNG : 1018 407 1.425    
 
Nike Sneakers | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf
ĐÀO TẠO
ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN

 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19
11.jpg
Khen thưởng HSSV có thành tích vân động học sinh tham gia học trung cấp, cao đẳng, XKLĐ năm 2021

Website liên kết

Website sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp

Website Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp