LIÊN HỆ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Thái Học, P. Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 02773.851.503 - 875.095 - 501.223 - Fax: 02773. 851.483

Website: hocnghevieclam.com

Website: xuatkhaulaodongdongthap.com

Website: vldongthap.vieclamdongthap.gov.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hocnghevieclamdongthap/

 

Trưởng phòng Đào tạo

Thầy: Nguyễn Văn Tứ

Điện thoại: 0979.671.716

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó phòng Đào tạo

Cô: Đinh Hồng Quang

Điện thoại: 0912.896.093

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó phòng Đào tạo

Cô: Nguyễn Thị Phượng Loan

Điện thoại: 0932.868.467

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó phòng Đào tạo

Thầy: Bùi Phước Tuấn

Điện thoại: 0939.121.550

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trưởng khoa Kỹ thuật

Thầy: Dương Đức Thịnh

Điện thoại: 0907.736.365

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó khoa Kỹ thuật

Thầy: Nguyễn Xuân Cường

Điện thoại: 0328.390.009

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó khoa Kinh tế - Công nghệ thông tin

Thầy: Phạm Trần Tấn Mến

Điện thoại: 0939.312.556

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó khoa Cơ bản - Hỗ trợ HSSV

Cô: Nguyễn Thị Hoàng An

Điện thoại: 0986.290.870

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Cô: Lê Thị Ngọc Trâm

Điện thoại: 0816.710.468

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Nguyễn Thanh Hùng 

Điện thoại: 084.655.6921

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Cô: Lâm Kim Thu Ba

Điện thoại: 0794.290.011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Cô: Lê Thị Thanh Loan

Điện thoại: 0819.088.200

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Trần Văn Cảnh

Điện thoại: 0378.605.345

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Lê Phước Lợi

Điện thoại: 0966.784.539

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Cô: Huỳnh Trương Ngọc Thố

Điện thoại: 0944.979.109

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Nguyễn Thành Bảo

Điện thoại: 0349.393.873

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Cô: Hồ Nhất Nữ

Điện thoại: 0994.705.579

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Lê Hoàng Huy

Điện thoại: 0367.756.249

Email: leehuy400@gmail.com

 

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Trần Thanh Sang

Điện thoại: 0938599091

Email: sangqt10dthu@gmail.com

 

Giáo viên chủ nhiệm

Cô: Trương Nữ Nhật Tuyên

Điện thoại: 0907.812.808

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Đặng Hoàng Mỹ

Điện thoại: 0946.888.234

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Thông báo mới

ĐÀO TẠO
Video

Gương sáng hiếu học

Website liên kết

Website sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp

Website Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp