LIÊN HỆ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Thái Học, P. Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 02773.851.503 - 875.095 - 501.223 - Fax: 02773. 851.483

Website: hocnghevieclam.com

Website: xuatkhaulaodongdongthap.com

Website: vldongthap.vieclamdongthap.gov.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hocnghevieclamdongthap/

 

Trưởng phòng Đào tạo

Thầy: Nguyễn Văn Tứ

Điện thoại: 0979.671.716

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó phòng Đào tạo

Thầy: Phùng Trung Thành

Điện thoại: 0946.616.345

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trưởng khoa Kỹ thuật

Thầy: Dương Đức Thịnh

Điện thoại: 0907.736.365

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó khoa Kỹ thuật

Thầy: Nguyễn Xuân Cường

Điện thoại: 0328.390.009

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó khoa Kinh tế - Công nghệ thông tin

Cô: Đinh Hồng Quang

Điện thoại: 0912.896.093

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó khoa Kinh tế - Công nghệ thông tin

Thầy: Phạm Trần Tấn Mến

Điện thoại: 0939.312.556

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trưởng khoa Cơ bản - Hỗ trợ HSSV

Cô: Nguyễn Thị Phượng Loan

Điện thoại: 0932.868.467

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó khoa Cơ bản - Hỗ trợ HSSV

Cô: Nguyễn Thị Hoàng An

Điện thoại: 0986.290.870

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Cô: Lê Thị Ngọc Trâm

Điện thoại: 0816.710.468

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Nguyễn Thanh Hùng 

Điện thoại: 084.655.6921

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Lê Anh Đức

Điện thoại: 0987.696.706

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Cô: Lê Thị Thanh Loan

Điện thoại: 0819.088.200

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Trần Văn Cảnh

Điện thoại: 0378.605.345

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Lê Phước Lợi

Điện thoại: 0966.784.539

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giáo viên chủ nhiệm

Cô: Huỳnh Trương Ngọc Thố

Điện thoại: 0944.979.109

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Nguyễn Thành Bảo

Điện thoại: 0349.393.873

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giáo viên chủ nhiệm

Cô: Hồ Nhất Nữ

Điện thoại: 0994.705.579

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Lê Hoàng Huy

Điện thoại: 0367.756.249

Email: leehuy400@gmail.com

Giáo viên chủ nhiệm

Thầy: Trần Thanh Sang

Điện thoại: 0938599091

Email: sangqt10dthu@gmail.com

 

 

 

Thông báo mới

ĐÀO TẠO
Video

Gương sáng hiếu học

Website liên kết

Website sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp

Website Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp

 
 
 
Phát thanh học đường