Chính sách và quyền lợi HSSV học tại Trung tâm

I/- Quyền lợi theo chính sách của Nhà nước:

Theo Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 của Quốc hội ban hành, HSSV tham gia học hệ đào tạo nghề và hệ đào tạo chuyên nghiệp không còn phân biệt nữa và khi tốt nghiệp ra trường:

Được cấp bằng Trung cấp (trình độ Trung cấp)

Được cấp bằng cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành (trình độ Cao đẳng)

Được xếp ngạch công chức theo thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

HSSV được liên thông lên Đại học theo Quy định Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

HSSV được nhà nước đài thọ học phí. Theo mục 1.2 của Công văn số 15/UBND-KTTH ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt mức chi đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng.

HSSV được miễn giảm thêm từ 50% đến 100% trợ phí theo công văn số:1188/SGDĐT-STC-SLĐTBXH đối với các đối tượng: tốt nghiệp THCS đi học nghề; học nhóm ngành được miễn trợ phí (Kỹ thuật xây dựng, Hàn, Bảo vệ thực vật, …) con thương binh, con liệt sĩ, con bệnh binh, mồ côi cả cha và mẹ, ….

HSSV được xét cấp học bổng từng Học kì theo Quyết định số 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Lao động TB&XH về việc học bổng khuyến khích học nghề.

HSSV được xác nhận vay vốn học tập, tạm quản nghĩa vụ quân sự.

II/ Quyền lợi của HSSV học tại Trung tâm DVVL:

HSSV được giới thiệu việc làm sau khi TN và việc làm bán thời gian trong khi học (có thể kiếm thêm thu nhập để  phục vụ việc học và  giảm bớt chi phí của gia đình).

HSSV được xét cấp học bổng từ các tổ chức khuyến học Tỉnh (Học bổng Nguyễn Sinh Sắc), từ các tổ chức khác (theo nguồn vận động các nhà hảo tâm của Trung tâm).

HSSV được cho mượn xe đạp mới 100% làm phương tiện đến trường và đi làm thêm ngoài giờ học…

HSSV được cấp phát miễn phí: đồ đồng phục, bảo hộ lao động và bảo hiểm tai nạn…

HSSV được thăm hỏi, hỗ trợ khi HSSV gặp khó khăn về hoàn cảnh bản thân cũng như gia đình…

HSSV được tham gia các CLB rèn luyện thân thể như: CLB Cầu lông, CLB Phát thanh học đường, CLB kỹ năng tìm việc, CLB hội họa – thư pháp, CLĐ võ thuật, ….

HSSV được tham gia các buổi tham quan – du lịch, về nguồn tìm hiểu lịch sử và tìm hiểu những điều mới mẻ phát triển tư duy – nhân cách

HSSV được hỗ trợ chi phí giới thiệu bạn bè đến Trung tâm học tập (150.000đ/Hs khi nhập học)

HSSV được thực hành với máy móc và vật tư đầy đủ...

HSSV được GV kinh nghiệm từ trường uy tín giảng dạy – Bằng cấp có thương hiệu được công nhận trên toàn quốc.

HSSV được tham gia cơ hội việc làm, xuất khẩu lao động cao với hơn 25 doanh nghiệp tham gia dự sàn giao dịch việc làm tuyển dụng lao động ngay sau khi các em nhận bằng tốt nghiệp Trung cấp Cao đẳng tại Trung tâm.

 
ĐÀO TẠO
Thông báo mới

Video

Gương sáng hiếu học

Website liên kết

Website sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp

Website Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp

 
 
 
Phát thanh học đường