ẢNH HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO NĂM 2021
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
  Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
  Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chứcRead more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
  Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
  Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chứcRead more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Hội chợ ẩm thực, tặng quà Tết cho HSSV
  Read more
 • Trung tâm DVVL tổ chức đoàn Lãnh đạo, CBVC, giáo viên và học sinh sinh viên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
  Trung tâm DVVL tổ chức đoàn Lãnh đạo, CBVC, giáo viên và học sinh sinh viên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
  Trung tâm DVVL tổ chức đoàn Lãnh đạo, CBVC, giáo viên và học sinh sinh viên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
 • Trung tâm DVVL tổ chức đoàn Lãnh đạo, CBVC, giáo viên và học sinh sinh viên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
  Trung tâm DVVL tổ chức đoàn Lãnh đạo, CBVC, giáo viên và học sinh sinh viên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
  Trung tâm DVVL tổ chức đoàn Lãnh đạo, CBVC, giáo viên và học sinh sinh viên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
 • Trung tâm DVVL tổ chức đoàn Lãnh đạo, CBVC, giáo viên và học sinh sinh viên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
  Trung tâm DVVL tổ chức đoàn Lãnh đạo, CBVC, giáo viên và học sinh sinh viên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
  Trung tâm DVVL tổ chức đoàn Lãnh đạo, CBVC, giáo viên và học sinh sinh viên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
 • Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
  Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
  Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
 • Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
  Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
  Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
 • Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
  Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
  Giải bóng chuyền HSSV do Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức
ẢNH HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO NĂM 2020
 • PHÁT KHẨU TRANG CHO HS-SV
  PHÁT KHẨU TRANG CHO HS-SV
  PHÁT KHẨU TRANG CHO HỌC SINH SINH VIÊN
 • SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH ĐỒNG THÁP VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC ĐÊM TRĂNG YÊU THƯƠNG
  SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH ĐỒNG THÁP VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC ĐÊM TRĂNG YÊU THƯƠNG
  SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH ĐỒNG THÁP VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC ĐÊM TRĂNG YÊU THƯƠNGRead more
 • THI TAY NGHỀ CẤP QUỐC GIA
  THI TAY NGHỀ CẤP QUỐC GIA
  THI TAY NGHỀ CẤP QUỐC GIARead more
 • SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH ĐỒNG THÁP VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC ĐÊM TRĂNG YÊU THƯƠNG
  SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH ĐỒNG THÁP VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC ĐÊM TRĂNG YÊU THƯƠNG
  SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH ĐỒNG THÁP VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC ĐÊM TRĂNG YÊU THƯƠNGRead more
 • Ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp Phát biểu tại lễ khai mạc giải bóng đá mini nam HSSV.
  Ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp Phát biểu tại lễ khai mạc giải bóng đá mini nam HSSV.
  TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ MINI DÀNH CHO HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2020Read more
 • Chúc mừng đội bóng đạt giải Nhì – Giải bóng đá mini nam
  Chúc mừng đội bóng đạt giải Nhì – Giải bóng đá mini nam
  TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ MINI DÀNH CHO HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2020Read more
 • BỐC THĂM GIẢI BÓNG ĐÁ MINI DO TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC
  BỐC THĂM GIẢI BÓNG ĐÁ MINI
  BỐC THĂM GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NĂM 2020 DO TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC
 • LỄ DÂNG HƯƠNG NGHĨA TRANG
  LỄ DÂNG HƯƠNG NGHĨA TRANG
  Lễ dâng hương tưởng niệm và viếng mộ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang tỉnh Đồng Tháp
 • THI TAY NGHỀ CẤP QUỐC GIA
  THI TAY NGHỀ CẤP QUỐC GIA
  THI TAY NGHỀ CẤP QUỐC GIARead more
 • THI TAY NGHỀ CẤP QUỐC GIA
  THI TAY NGHỀ CẤP QUỐC GIA
  THI TAY NGHỀ CẤP QUỐC GIARead more
 • SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH ĐỒNG THÁP VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC ĐÊM TRĂNG YÊU THƯƠNG
  SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH ĐỒNG THÁP VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC ĐÊM TRĂNG YÊU THƯƠNG
  SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH ĐỒNG THÁP VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC ĐÊM TRĂNG YÊU THƯƠNGRead more
 • Báo tường
  Báo tường
  Báo tường
ẢNH HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO NĂM 2019
 • ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ HỌC SINH SINH VIÊN
  ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ HỌC SINH SINH VIÊN
  ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ HỌC SINH SINH VIÊN
 • ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ HỌC SINH SINH VIÊN
  ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ HỌC SINH SINH VIÊN
  ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ HỌC SINH SINH VIÊN
 • LỄ DÂNG HƯƠNG
  LỄ DÂNG HƯƠNG
  Lễ dâng hương tưởng niệm và viếng mộ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang tỉnh Đồng Tháp năm 2019Read more
 • LỄ DÂNG HƯƠNG
  LỄ DÂNG HƯƠNG
  Lễ dâng hương tưởng niệm và viếng mộ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang tỉnh Đồng Tháp năm 2019Read more
 • THỰC TẬP NĂM CUỐI
  THỰC TẬP NĂM CUỐI
  Xe miễn phí được Trung tâm DVVL tổ chức đưa HSSV đến điểm thực tập tại Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 Hậu GiangRead more
 • THỰC TẬP NĂM CUỐI
  THỰC TẬP NĂM CUỐI
  TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ MINI DÀNH CHO HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2020Read more
 • BỐC THĂM GIẢI BÓNG ĐÁ MINI DO TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC
  BỐC THĂM GIẢI BÓNG ĐÁ MINI
  BỐC THĂM GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NĂM 2020 DO TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC
 • LỄ DÂNG HƯƠNG NGHĨA TRANG
  LỄ DÂNG HƯƠNG NGHĨA TRANG
  Lễ dâng hương tưởng niệm và viếng mộ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang tỉnh Đồng Tháp
ẢNH HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO NĂM 2018
ẢNH HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO NĂM 2017
Hoạt động phong trào năm 2021

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

Best Authentic Sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify