HƯỚNG DẪN HỒ SƠ TUYỂN SINH

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ TUYỂN SINH

 

Hồ sơ gồm có:

* Đối với THCS :

- Phiếu đăng ký dự tuyển sinh vào giáo dục nghề nghiệp                                         01 bản

- Sơ yếu lý lịch dán hình, có xác nhận của chính quyền địa phương                        01 bản

- Bản sao bằng tốt nghiệp THCS  (hoặc giấy tốt nghiệp tạm thời)                            03 bản

- Bản sao học bạ THCS                                                                                             02 bản

- Bản sao giấy khai sinh                                                                                             01 bản

- Bản sao CMND (nếu chưa có bổ sung sau)                                                            01 bản

- Bản sao sổ hộ khẩu                                                                                                 01 bản

- Bản sao giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên  (nếu có)                                                  01 bản

(Tất cả bản sao phải có chứng thực ở UBND xã)

* Đối với THPT : 

- Phiếu đăng ký dự tuyển sinh vào giáo dục nghề nghiệp                                         01 bản

- Sơ yếu lý lịch dán hình, có xác nhận của chính quyền địa phương                        01 bản

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT  (hoặc giấy tốt nghiệp tạm thời)                             02 bản

- Bản sao học bạ THPT                                                                                              02 bản

- Bản sao giấy khai sinh                                                                                             01 bản

- Bản sao CMND (nếu chưa có bổ sung sau)                                                            01 bản

- Bản sao sổ hộ khẩu                                                                                                 01 bản

- Bản sao giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên  (nếu có)                                                  01 bản

(Tất cả bản sao phải có chứng thực ở UBND xã)

 

Khu vực dự tuyển:

 

1. KHu vực 1 (KV1) gồm các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Tháp Mười và Châu Thành.

2. Khu vực 2 (KV2) gồm: TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc, TX. Hồng Ngự.

3. Các Quận nội thành trực thuộc Trung Ương.

Đối tượng: Theo quyết định 08/2007/BLĐTBXH ngày 26/3/2007

1. Thương bệnh binh

2. CN CSTD Tỉnh

3. Con thương binh liệt sĩ

4. Dân tộc thiểu số

5. Cha mẹ vùng cao

6. Mồi côi cha mẹ

7. Người tàn tật

8. Hoàn cảnh khó khăn vượt khó

9. Cha mẹ TNLĐ, hộ nghèo

bridgemedia | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE
ĐÀO TẠO
ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN

 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19
11.jpg
Khen thưởng HSSV có thành tích vân động học sinh tham gia học trung cấp, cao đẳng, XKLĐ năm 2021

Website liên kết

Website sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp

Website Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp