HSSV Trung tâm DVVL Đồng Tháp với việc thực hiện nội quy, quy chế

Theo UNESCO, ba thành tố hợp thành năng lực của con người là: Kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai yếu tố sau thuộc về kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp. Trong đó kiến thức chiếm 4%, kỹ năng chiếm 26 %, thái độ chiếm 70%. Thái độ sống của mỗi HSSV thể hiện trực tiếp thông qua việc chấp hành nội quy, quy chế trong thời gian học tại trường. Muốn có thái độ sống tốt phải đào luyện thường xuyên nhờ sự định hướng, tác động của gia đình, nhà trường và xã hội, không thể ngày một ngày hai mà có được, và tự thân rèn luyện. Cùng với việc học tập thì việc chấp hành nội quy, quy chế  là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại HSSV. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà còn ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập, rèn luyện và việc hình thành nhân cách sau này. 

Mỗi HSSV khi nhập học đầu khóa đều được học tập các nội qui, qui chế nhằm giúp HSSV nắm được nội qui và thực hiện tốt trong quá trình học tập. Trong đó có các qui định như: qui định giờ học, tiết học; quy định trong lớp học, phòng máy, xưởng thực hành; thái độ với thầy, cô và cán bộ công nhân viên; các quy định về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ của công, giữ nếp sống văn minh; Quy định về thi, kiểm tra  và dự chào cờ đầu tuần..v.v..

Trong thời gian qua, việc thực hiện nội qui, qui chế của HSSV tại Trung tâm được đánh giá là tương đối tốt. Rất nhiều các bạn HSSV đã thực hiện rất tốt nội qui trên nhiều phương diện. Đội ngũ cán sự lớp, Ban chấp hành Chi đoàn các lớp luôn là lực lượng tiên phong, nòng cốt nêu gương cho tất cả các thành viên còn lại noi theo. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một vài HSSV chưa thực hiện tốt nội quy trong quá trình học tập, rèn luyện. Tình trạng vi phạm quy chế phổ biến nhất đối với HSSV là nghỉ học không có lý do, đi trễ giờ học, thiếu ý thức học tập…Có những nguyên nhân nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tình trạng này, song nguyên nhân chính vẫn là do một số HSSV tuổi đời còn trẻ, có những suy nghĩ bồng bột, ham chơi, ham vui, chưa ý thức được tầm quan trọng của việc thực hiện tốt nội quy, quy chế đến việc học tập cũng như tương lai sau này.

 Để nâng cao ý thức cho HSSV trong việc thực hiện nội quy, quy chế, Ban Giám đốc Trung tâm chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cần phối hợp với giáo viên bộ môn tiếp xúc gần gũi với HSSV để phát hiện những vi phạm nội quy, quy chế; nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kịp thời uốn nắn và có những biện pháp can thiệp chấn chỉnh. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Trung tâm với gia đình HSSV để thông tin hai chiều về kết quả học tập cũng như rèn luyện của HSSV. Ban phong trào HSSV Trung tâm thường xuyên đưa ra các hoạt động bổ ích như các phong trào văn hóa, văn nghệ nhằm nâng cao hơn nữa ý thức cho HSSV trong việc thực hiện tốt nội quy, quy chế.  Đồng thời, có hình thức khen thưởng kịp thời cá nhân và tập thể thực hiện tốt nhằm nêu gương sáng, cũng như đưa ra các hình thức xử lí vi phạm để răn đe giúp các bạn HSSV thay đổi hành vi theo chiều hướng tích cực....

Thực hiện tốt các quy định, quy chế sẽ giúp cho các bạn HSSV được những người xung quanh như cha mẹ, thầy cô, bạn bè tin tưởng và yêu mến, sau này khi ra trường trở thành người có ích cho xã hội, trở thành một người lao động giỏi nghề với phẩm chất, đạo đức tốt. Do vậy, thiết nghĩ  hơn ai hết bản thân các bạn HSSV cần phải nêu cao ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện.Bản thân mỗi người phải biết vượt qua những cám dỗ, lôi kéo và tiêu cực xã hội, các bạn cùng lớp phải đoàn kết, giúp đỡ, động viên nhau cùng tiến bộ. Nếu mỗi HSSV có động cơ thái độ rèn luyện đúng đắn, có ý chí nghị lực quyết tâm cao, tự giác rèn luyện bản thân ở mọi lúc, mọi nơi thì sẽ nhanh chóng tiến bộ trưởng thành về mọi mặt, từ đó sẽ chấp hành tốt kỷ luật, nội quy, quy chế trong mọi điều kiện, hoàn cảnh ngay cả khi rời xa sự quản lý của Trung tâm.

                                                                                       Bài và ảnh: Tạ Thủy

ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN

 
CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19
11.jpg
Khen thưởng HSSV có thành tích vân động học sinh tham gia học trung cấp, cao đẳng, XKLĐ năm 2021

Website liên kết

Website sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp

Website Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp