Bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các Trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 09/11/2016, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo đã diễn ra Lễ bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (trừ các trường sư phạm) từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có: ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng; ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị có liên quan cùng tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Giáo dục chuyên nghiệp.

Về phía Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có: ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng; ông Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng; ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cùng Lãnh đạo các Vụ, đơn vị cơ quan của Bộ, Tổng cục Dạy nghề.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại Lễ bàn giao

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bùi Văn Ga báo cáo tóm tắt 06 nội dung nội dung sẽ bàn giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đề xuất thống nhất xử lý các công việc trong giai đoạn chuyển tiếp, gồm:

- Về tuyển sinh: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến tuyển sinh của các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp năm 2016. Từ năm 2017 các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp sẽ tuyển sinh theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Về đào tạo: những sinh viên cao đẳng tuyển sinh từ khóa năm 2016 trở về trước được tiếp tục học chương trình cao đẳng hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng cao đẳng theo quy định. Những sinh viên tuyển sinh từ khóa năm 2017 trở đi được cấp bằng cao đẳng theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Về liên thông trung cấp chuyên nghiệp - cao đẳng - đại học: những học sinh, sinh viên trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước nếu có đủ điều kiện theo qui định hiện hành thì được tạo điều kiện để học liên thông lên đại học nếu có nguyện vọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh chỉ tiêu liên thông của các trường đại học để có thể tuyển sinh đào tạo liên thông trung cấp chuyên nghiệp - cao đẳng - đại học cho các đối tương này. Việc đào tạo liên thông đối với học sinh, sinh viên thuộc giáo dục nghề nghiệp tuyển từ năm 2017 trở đi sẽ thực hiện theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

            Tại Lễ bàn giao, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã phát biểu và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chủ trì xây dựng quy định về khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để học trình độ cao đẳng (theo khoản 4 Điều 33 Luật giáo dục nghề nghiệp.

Tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định hai Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ để xử lý các công việc kỹ thuật, hành chính cũng như hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn chuyển giao trên cơ sở nguyên tắc tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Từ ngày 01/01/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. 02 Bộ thống nhất xử lý các công việc trong giai đoạn chuyển tiếp; việc giải quyết các hồ sơ thành lập trường cao đẳng theo quy định của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Giao cho 02 Tổ công tác bàn giao của 02 Bộ đề xuất công việc tiếp theo và trực tiếp làm việc. Trong hồ sơ bàn giao cần phải nêu rõ thời điểm bàn giao của các công việc; đối với công tác chuyên môn có liên quan thì cần có sự phối hợp của 02 Bộ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nhấn mạnh: thời điểm giải quyết các công việc phải trên cơ sở quy định của pháp luật, việc thống nhất xử lý các công việc trong giai đoạn chuyển tiếp như tuyển sinh, tổ chức đào tạo, liên thông… phải đặt quyền lợi của người học lên trên hết; cần phải tiếp tục hướng dẫn công tác bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các địa phương. Bộ trưởng cũng khẳng định: đối với công chức hiện đang trực tiếp thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nếu có nguyện vọng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp nhận và căn cứ khả năng sẽ được bố trí công tác phù hợp tại Tổng cục Dạy nghề./.

TCDN