Cơ hội mới cho HS-SV: Học nghề vừa làm vừa học

Thực hiện quy định của Luật Giáo dục nghề về đào tạo thường xuyên, ngày 28/12/2017, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

 

Cơ hội mới cho HS-SV: Học nghề vừa làm vừa học - Ảnh 1

Thực hành nghề công nghệ ô tô

Thông tư gồm 4 Chương, 19 Điều, quy định cụ thể về Đối tượng, phạm vi áp dụng; Chương trình, giáo trình đào tạo; thời gian, địa điểm, phương pháp đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và kế hoạch đào tạo;Tuyển sinh đào tạo; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và bằng, chứng chỉ tốt nghiệp và trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học

Việc ban hành Thông tư Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trong việc tổ chức hình thức đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học và xã hội. Tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp linh hoạt trong tuyển sinh đào tạo theo các hình thức đào tạo chính quy và thường xuyên. Thông tư quy định nhiều nội dung mới, giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người học linh hoạt hơn trong quá trình tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cụ thể như:

 Việc giao cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức đào tạo sẽ góp phần cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, khẳng định được vai trò quan trọng của giáo dục nghề nghiệp với tư cách là một trong hai trụ cột, cùng với giáo dục đại học cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có tay nghề cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và tham gia hội nhập khu vực, quốc tế; góp phần đảm bảo công bằng xã hội và xã hội hoá giáo dục nghề nghiệp được tăng cường. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đồng thời việc đào tạo chính quy và đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học khi đảm bảo đủ các điều kiện, đồng thời khi phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo nhà trường được tuyển sinh đào tạo ngay theo nhu cầu của doanh nghiệp và người học.

 Tạo điều kiện cho người học tận dụng được thời gian. Có thể lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện kinh tế và điều kiện làm việc của bản thân. Tránh lãng phí thời gian phải học tập trung 3-4 năm tại trường mà không tham gia sản xuất, làm việc, lãng phí nguồn lực xã hội.  Người học khi tham gia đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học được miễn giảm các môn học, mô-đun, tín chỉ đã tích lũy được trước đó; khi học các môn học, mô – đun, tín chỉ cụ thể, người học chỉ học những nội dung kiến thức, được hướng dẫn thực hành kỹ năng nghề theo nội dung, yêu cầu của môn học, mô - đun mà người học chưa biết, chưa làm được hoặc chưa biết kỹ, đầy đủ, chưa làm được thành thạo.

 Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, người học và xã hội trong việc lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện. Việc tổ chức đào tạo được thực hiện linh hoạt, kết hợp giữa học tại cơ sở đào tạo nghề nghiệp, học tại nơi làm việc, tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho mọi người có thể tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng đáp ứng được sự thay đổi của công nghệ và sản xuất. Tạo cơ hội học tập cho mọi người, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

 Việc quy định các cơ sở đào tạo nghề nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức tuyển sinh, đào tạo đã giảm bớt được các thủ tục hành chính theo tinh thần của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ LĐ-TB&XH, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.Tự chủ, công khai, minh bạch là những nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp phát triển theo hướng cầu của thị trường lao động, đảm bảo chất lượng đào tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất kinh doanh của nền kinh tế./.

Theo baodansinh.vn

jordan release date | Best Custom Jordans of All Time - Fashion Inspiration and Discovery
ĐÀO TẠO
ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN

 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19
11.jpg
Khen thưởng HSSV có thành tích vân động học sinh tham gia học trung cấp, cao đẳng, XKLĐ năm 2021

Website liên kết

Website sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp

Website Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp