TRUNG TÂM
DỊCH VỤ VIỆC LÀM
ĐỒNG THÁP

Image

GIỚI THIỆU

Phòng Đào Tạo trực thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm, có chức năng tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo hệ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng chính quy thông qua liên kết với Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô. Phối hợp với phòng Tuyển sinh & GTVL nhằm xác định nhu cầu đào tạo, xúc tiến và quảng bá các chuyên ngành đào tạo để tuyển sinh, kiểm định chất lượng đào tạo và giới thiệu việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp.

Xem video